ZM 15 020:
Molybdenová ocel → 0,12 – 0,20 % C,  0,25 – 0,35 % Mo. Jedná se o žáropevnou ocel pro energetická a chemická zařízení s provozním médiem do 530°C. Ocel odolává účinkům vodní páry. Předehřev: do tl. stěny 25 mm bez předehřevu, nad 25 mm předehřev 150 – 200°C. Žíhání  po svařování: 600 – 650°C.

ZM 15 121:

Chromomolybdenová ocel → 0,10 – 0,18 % C, 0,70 – 1,00 % Cr, 0,40 – 0,50 % Mo.
Jedná se o žáropevnou ocel pro energetická a chemická zařízení do 560°C se zvýšenou odolností proti vodíku a korozi ve vodní páře. Předehřev: 200 – 300°C → teplotu nutno udržovat min. 1 hod. po ukončeném svařování. Žíhání  po svařování: 650 – 680°C.

ZM 15 128:
Chromomolybdenovanadová ocel → 0,10 – 0,18 % C, 0,50 – 0,75 % Cr, 0,40 – 0,60 % Mo, 0,22 – 0,35 % V. Jedná se o žáropevnou ocel pro energetická a chemická zařízení s provozním médiem do 580°C. Ocel odolává účinkům vodní páry a vodíku. Předehřev: do tl. stěny 40 mm předehřev 200 – 250°C, nad 40 mm předehřev 250 – 350°C. Žíhání  po svařování: 680 – 720 (730)°C.

Aplikace TZ:
Od TZ lze upustit při svařování tupých obvodových svarových spojů potrubí s vnějším průměrem max. 108 mm a tloušťkou stěny max. 12 mm, při obsahu C méně než 0,23% a při svařování s požadovaným předehřevem. Svarové spoje jakosti 15020, 15121 a 15128 jsou vyhovující pokud největší rozdíl tvrdosti základního materiálu a svarového kovu HV10 je max. 150!

Doporučení:

Pokud vycházíme z naší dlouhodobé praxe, doporučujeme veškeré svarové spoje jakosti 15020, 15121 a 15128 po svařování žíhat na snížení vnitřního pnutí (většinou i s poklesem tvrdosti svarového kovu).
Pokud by jste v uvedených případech využili možnosti některé svarové spoje nežíhat doporučujeme provést pečlivé měření tvrdosti základního materiálu a svarového kovu po svařování. Pokud by byl rozdíl HV10 (tvrdost dle Vickerse) větší jak 150, žíhání je nutné aplikovat i na ty svary, které příslušná norma připouští nežíhat. Pokud takovýto svarový spoj ponecháte bez tepelného zpracování, vzniká zde souběh dvou negativních vlastností – zvýšené vnitřní pnutí se zvýšenou tvrdostí svaru, které mohou vést ke křehkému lomu trubky (snížená vrubová houževnatost).

Výše uvedené informace považujte jako informativní – aplikaci TZ v konkrétním případě vždy konzultujte s vaším svařovacím technologem a uvedené údaje ověřte v příslušných normách a jakostních listech použitých materiálů .