Dodáme topné prvky, propojovací kabeláž, popř. i měřící jednotku. Topné prvky lze přímo zapojit do svařovacího zdroje a tím realizovat u jednodušších strojních dílů předehřevy před svařováním bez nutnosti najímání externí firmy. Při elektroodporovém ohřevu nedochází k přímému kontaktu svařence s plamenem, což vyhovuje novým evropským normám – svařujte s předehřevem efektivně a v požadované kvalitě.