Zajišťujeme měření – záznam – zpracování dat veškerých teplotních cyklů. V případě potřeby provedeme odbornou instalaci měřících termočlánků na měřenou oblast a přes kompenzační vedení zajistíme přenos měřené veličiny na digitální zapisovač s vnitřní pamětí. Následné údaje zpracujeme do grafického výstupu s možností doložení protokolu o provedeném režimu tepelného zpracování. Veškerá použitá technika je kalibrována akreditovanou laboratoří – kalibrační listy lze doložit k protokolu tepelného zpracování.

Dokumentaci zpracováváme v českém a anglickém jazyce.

Ukázka grafického zpracování teplotního cyklu:

Grafs