Tato služba není nabízena ve standartním režimu – realizace je možná pouze na základě vzájemné dohody firmám, které již v minulosti řešily potřeby tepelného zpracování formou dodavatelské služby, jsou podrobně seznámeny s problematikou tepelného zpracování, instalací topných prvků a izolace, byly prokazatelně seznámeny s obsluhou žíhacích zdrojů a se zněním příslušných bezpečnostních norem a předpisů.


V případě zájmu o tuto službu nás kontaktujte – váš požadavek posoudíme a pokusíme se navrhnout optimální řešení .

Zdroje