TCW 3 – Thermocouple Condensator Welder verze 3 je určen k bodovému přivařování konců především termoelektrických drátů ke kovovému povrchu, jehož teplota má být měřena. Přístrojem lze přivařovat dráty ze všech běžně používaných termoelektrických materiálů – např. Nikl, NiklChrom, Měď, Konstantan, Platina. Dokáže rovněž bodově přivařit veškeré vodivé ocelové dráty v rozmezí průměrů 0,2 až 1 mm . Základní typ přístroje není vybaven akumulátorovým napájecím zdrojem, který lze dodat jako příslušenství, popř. zabudovat přímo do zdroje.   

Technická data:

Napájecí napětí 230 V ~
Příkon 20 W
Prodleva od zadetekování zkratu do přivaření 2 s
Max. proud ( impuls 0.01 s ) 500 A =
Nejvyšší četnost přivařování 1x za 5 s
Izolační třída F
Stupeň krytí IP 21
Hmotnost bez akumulátorového zdroje 3,7 kg

Bodzdroj