Jedná se o zdroje s řízenou programovací jednotkou, která samostatně pro každou sekci reguluje četnost a délku sepnutí elektrického proudu do nahřívacích prvků tak, aby byl dodržen předepsaný průběh teplotního cyklu. Jednotlivé kroky cyklu – rychlost náhřevu a ochlazování, délku a výši teploty náhřevu – volíme dle typu základního materiálu a rozměrům nahřívaného tělesa. Počet řídících sekcí je volitelný – nejčastěji 4 až 6 samostatně regulovaných sekcí.

Průběh jednotlivých teplotních cyklů je ukládán do paměti digitálního záznamového zařízení (včetně zápisu na přenosnou paměťovou kartu). Zdroj je možné dle požadavku zákazníka vybavit klasickým papírovým zapisovačem. Zdroje jsou vyráběny jako zakázková výroba – výkon, počet sekcí, napěťové výstupy jsou přizpůsobeny konkrétním požadavkům na typ, charakter a podmínky náhřevů, požadovaných zákazníkem.

Elzdroj